biologis-fyysinen ihmiskuva EKG HRV teknologia lääketiede Vedapulse

EKG HRV teknologia ja Ayur veda

EKG on lyhenne sanoista elektrokardiogrammi tai elektrokardiografia. Kyseessä on siis ns. sydänfilmi ja sen mittaaminen. Sekä Vedapulsemittari että myös sydänvalvontalaitteet sairaaloissa mittaavat aivan samaa asiaa samoin mittausperiaattein eli sydämen sähköistä toimintaa. Varsinaiset sähköiset tapahtumat ovat siis sydämessä, mutta ne heijastuvat myös mm. raajoihin (käsiin ja jalkoihin). Vedapulsessa elektrodit (mittausanturit” asetetaan ranteisiin, mutta sairaaloissa käytetään useampia antureita, joista osa pistetään mm. nilkkoihin. Sydänfilmistä erottuvat varsinaiset sydämenlyönnit ”piikkeinä” ja niiden välimaastoon tulee monenlaisia sydämen terveydentilaa kuvaavia ilmiöitä.…

Continue reading