biologis-fyysinen ihmiskuva EKG HRV teknologia lääketiede Vedapulse

EKG HRV teknologia ja Ayur veda

Vedapulse info >> Biologis---fyysinen ihmiskuva >> Lääke-- tiede >> EKG HRV-- teknologia >> EKG HRV teknologia ja Ayurveda
 sydämen sykeväli EKG HRV ayurveda
sydämen EKG signaali

EKG on lyhenne sanoista elektrokardiogrammi tai elektrokardiografia. Kyseessä on siis ns. sydänfilmi ja sen mittaaminen. Sekä Vedapulsemittari että myös sydänvalvontalaitteet sairaaloissa mittaavat aivan samaa asiaa samoin mittausperiaattein eli sydämen sähköistä toimintaa. Varsinaiset sähköiset tapahtumat ovat siis sydämessä, mutta ne heijastuvat myös mm. raajoihin (käsiin ja jalkoihin). Vedapulsessa elektrodit (mittausanturit” asetetaan ranteisiin, mutta sairaaloissa käytetään useampia antureita, joista osa pistetään mm. nilkkoihin. Sydänfilmistä erottuvat varsinaiset sydämenlyönnit ”piikkeinä” ja niiden välimaastoon tulee monenlaisia sydämen terveydentilaa kuvaavia ilmiöitä. HRV puolestaan on lyhenne sanoista heart rate variability eli sydämen sykevälin vaihtelu.

Tässä siis keskitytään pääasiassa vain ”piikkien” keskinäisten välimatkojen vaihtelun tutkimiseen. Jos esimerkiksi jollakin henkilöllä sydämenlyöntien välinen aika ei vaihtele muuten kuin hyvin pitkien aikojen kuluttua, on taajuusspektrissä vain alhaisia taajuuksia. Jos sensijaan sydämenlyontien välinen aika vaihtelee nopeasti, on taajuusspektrissä myös korkeita taajuuksia. Vedapulsemittarin toiminta perustuu, varsinkin Ayurvedamittauksien osalta, taajuusspektrin tutkimiseen: korkeat taajuudet rinnastuvat kaphadoshaan ja alhaiset taajuudet vatadoshaan.  Tällä tavalla voidaan siis konkretisoida tieteellisesti huuhaana pidetty Ayurvedan doshateoria

Kari Nokela, FK, fyysikko, lääketieteellinen elektroniikka erik., ayurvedakonsultti, Kuopio

Satiiri tieteen(kin) käyttämästä kielestä

Täydentävät hoitomuodot – tiedesivulleni

Toinen satiiri onko koululääketiede eksaktia????

Elämän tarkoitus – Maharishi (Tämä on cornerstone postaus)

Aman poistamisohjeet (Tämäkin on cornesrstone postaus)

Jyotish ja yhteystiedot sivu

Blogi ihmisen henkisestä kasvusta

Ihmisten erilaisuudesta – kuinka erilaisia ihmiset TODELLA ovat !