Lääketiede ja Vedapulse

vaihtoehtohoidot uskomushoidot lääketiede lääkäri lääkäriliitto

Alkusanat

Vedapulse yhdentää niinsanotut uskomushoidot saman perusteorian piiriin. Monet huuhaana pidetyt muuttujat saavat lääketieteellisesti hyväksyttävämmän selityksen.

Valitettavasti Suomen lääkärikunta on kovin hidas omaksumaan uusia ajatuksia. Esimerkkinä kannanotto( lääkäriliitto , puheenjohtaja). Uskooko lääkäri tosiaan puheet wellness-hoidoista ja placebovaikutuksista?  Jos kerran vaihtoehtohoidot tehoavat eläimiinkin, niin Placeboteoria ei voi pitää paikkaansa.  Ja pääsyy siihen, että joidenkin vaihtoehtohoitojen vaikutuksesta ei olla saatu riittävää tutkimusnäyttöä, on tutkimusrahan puute. Lisäksi monien vaihtoehtohoitojen ajallinen kehityshistoria ulottuu tuhansien vuosien taa, kun taas moderni lääketiede on lyhyen ajan tuotos.

Laki vaihtoehtohoitojen kontrolloimiseksi olisi massiivinen byrokratialisä jo entisestään byrokratiaähkyä potevassa maassamme. Saamieni tietojen mukaan laki lisäisi lääkäreiden työtaakkaakin, kun pitäisi ottaa vastaan vaihtoehtohoitajien ilmoituksia? 

Mainittakoon, että tapaus Antti Heikkilä on omaa lajiaan. Hänen oppinsa on niin nuori, ettei sitä voi ottaa kovin vakavasti. Heikkilä erehtyi valitsemaan uusimmalle kirjalleen vääränlaisen nimen, joka ”liitti” hänet väärin perustein niiden vastuuttomien fanaatikkojen joukkoon, jotka kieltävät asiakkailtaan lääkärin määräämät lääkkeet pois. 

Uuden löydön historiallinen tausta

Venäläiset avaruusfyysikot Oleg Sorokinin johdolla kutsuivat Intialaisen Ayurvedan ja kiinalaisen lääketieteen mestareita yhteistyöhön löytämään näiden oppisuuntien yhteiset juuret. (Tällä hetkellähän on vallalla käsitys, että nämä oppisuunnat ovat kaukana toisistaan vailla keskinäisiä yhdistäviä tekijöitä). Sorokin itse ei ole fyysikko, mutta apuna oli fyysikoita.

Yhteistyön tuloksena löydettiin ikivanha yhteinen teoriapohja.. Oleg Sorokin fyysikkoineen laati ohjelmiston, joka hyödyntää tätä yhteistä teoriapohjaa. Samaa teoriapohjaa voidaan laajentaa melkein koko vaihtoehtohoitojen kenttään. Tämän yhteisen teorian mukaan sydämen toiminta kertoo melkein kaiken terveydentilasta ja sen osa-alueista.

Asian ydin

Vedapulse on pitkän työn tulos, joka peruskokoonpanossaan mittaa sydämen ekg-signaalia ranteesta 5 minuutin ajan, analysoi, ja tulostaa akateemista ”lääkäritietoa” rinta rinnan vaihtoehtotiedon kanssa. Ayurvedan doshateoriaa on pidetty huuhaana, mutta Vedapulse laskee taajuusspektrin ekg:stä ja jakaa spektrin kolmeen osaan, jotka vastaavat doshia vata, pitta ja kapha. Näin Ayurveda arkipäiväistyy. Aivan tarkasti sanottuna tuo taajuusspektrin laskeminen sisältää muutakin kuin pelkän Fouriermuunnoksen: Kaikki käytetyt laskenta-algoritmit liittyvät sydämen sykevälin vaihtelun rekisteröimiseen sekä taajuus- että aikatasossa. (eli siis kuuluvat yleiskäsitteen Heart Rate Variability (HRV) piiriin).  Samoin Vedapulse laskee ekg:stä huuhaana pidetyn Kiinalaisen lääketieteen meridiaanikartan ja jopa energiahoidoissa tarvittavan ihmisen energiakentän. Näin energiahoitaja voi suunnata hoitonsa optimaalisesti. Ohjelmalaajennuksia on mm. joogaajille ja ravintoneuvojille.

Eräässä tutkimuksessa mitattiin ayurvedan doshaprofiilia sekä perinteiséllä sormitekniikalla ranteesta että Vedapulsella samoista koehenkilöistä. 85 prosentissa tapauksia molemmat mittausmenetelmät antoivan saman tuloksen (eli siis saman doshaprofiilin)

Joitakin tutkijoita on oudoksuttanut, että perinteisessä doshamittauksessa mitattu suure on sormenpäähän kohdistuva mekaaninen voima, kun taas Vedapulsemittauksessa mitattu suure on sähköinen jännite.  No, sydämen toimintaahan ne molemmat toki kuvaavat.

Tiedelinkkejä

Andrew Duncanin artikkeli:

Eräs kliininen tutkimus:

Vedapulse tiedesivu:

vaihtoehtohoidot uskomushoidot lääkäri lääketiede lääkäriliitto

Vedapulsen ”isä” Oleg Sorokin keskellä.

Vedapulseasia – pelkistäen

  • Venäläisten avaruusfyysikoiden, Oleg Sorokinin, Intialaisten Ayurvedamestareiden ja kiinalaisen perinteisen lääketieteen mestareiden yhteistyön tulos.
  • Perusajatus: Sydämen sähköistä toimintaa mittaamalla saadaan melkein kaikki terveystieto ihmisestä
  • Sydämen syketaajuuden vaihtelu on keskeisin mitattava muuttuja. (HRV-tekniikka.). Taajuusspektrit.
  • Monet huuhaana pidetyt vaihtoehtohoidot pelkistyvät arkiseksi sydänlaskennaksi.
  • Suomalaiset luottavat enemmän laitteeseen kuin ihmiseen. Ainakin Ayurvedakonsultin suosio kasvaa selvästi, jos käyttää Vedapulsea.
  • Vedapulse on tietokoneohjelma täydennettynä elektrodeilla ja kytkentäyksiköllä.
  • Sopivin ohjelmalaajennuksin se käy erittäin monen eri vaihtoehtohoitomuodon tarpeisiin: Ayurveda, akupunktio, jooga, aromaterapia, yrttiterapia, ravintoneuvonta, energiahoito, naturopatia ja niin edelleen ja niin edelleen.
  • Se sopisi myös tavallisen lääkärin käyttöön täydentävänä tutkimusmenetelmänä.  Se itsessään ei siis hoida, vaan antaa enintään suosituksia. 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close