vaihtoehtohoidot ja lääkäri | minun missioni

lääkäri vaihtoehtohoidot

Alkusanat – vaihtoehtoiset hoitomuodot ja perinteinen lääketiede

Vedapulse yhdentää niinsanotut uskomushoidot saman perusteorian piiriin. Monet huuhaana pidetyt muuttujat saavat lääketieteellisesti hyväksyttävämmän selityksen. Minun missioni on kertoa asiasta kaikille hoitoalan ihmisille.

Valitettavasti Suomen lääkärikunta on kovin hidas omaksumaan uusia ajatuksia. Esimerkkinä kannanotto( suomen lääkäriliitto , puheenjohtaja). Uskooko lääkäri tosiaan puheet wellness-hoidoista ja placebovaikutuksista?  Jos kerran vaihtoehtohoidot tehoavat eläimiinkin, niin Placeboteoria ei voi pitää paikkaansa.  Ja pääsyy siihen, että joidenkin vaihtoehtohoitojen vaikutuksesta ei olla saatu riittävää tieteellistä näyttöä, on tutkimusrahan puute. Lisäksi monien vaihtoehtohoitojen ajallinen kehityshistoria ulottuu tuhansien vuosien taa, kun taas moderni lääketiede on lyhyen ajan tuotos.  

Kaikille hyville täydentäville hoitomuodoille on yhteistä sairauksien taustoilla olevien epätasapainotilojen ja epäpuhtauksien korjaaminen. Näin hoidetaan sairauksien syitä eikä oireita. Kun saadaan taustasyyt hoidettua, saattavat useammatkin taudit alkaa parantua yhtaikaa jolloin tieteellisen tutkimuksen tarvitsemat selvät loogiset syy-seuraus -suhteet ovat vaikeasti havaittavissa. Ja myöskään luontaisten hoitojen valttia, sairauksien ennalta ehkäisemistä, ei voida helposti tieteellisesti todistaa. 

Lääkärin tiedot sekä vaihtoehtohoitajista  että -hoidoista ja myös heidän asiakkaistaan ovat puutteelliset. Valtaosa luontaishoitajista ovat vastuuntuntoisia eivätkä ikinä vaatisi asiakkaitaan luopumaan lääkärin määräämistä lääkkeistä ja lääketieteellisistä hoidoista. Ja myös valtaosa näistä kehon ja mielen tasapainoon tähtäävistä kokonaisvaltaisista hoidoista ovat turvallisia, mutta muutamat hassut muotioikut, kuten esim. hopeavesi ja funktionaaliset monivitamiinivalmisteet, saavat kaiken huomion. Lääkärikunnan käsitys luontaishoitajien ja heidän asiakkaidensa lukumääristä ovat liian alhaiset, koska tämä suuri ihmisjoukko ei pidä meteliä itsestään silloinkaan, kun olisi syytä ajaa oikeuksiaan. Melkoinen osa luontaishoitajien asiakkaista ovat yliopistotutkinnon suorittaneita naisia ; siis älykkäitä ja selväjärkisiä ihmisiä.  Vaihtoehtoisia hoitomuotoja harrastavien maailmankuva ja ihmiskuva poikkeavat usein valtaväestöstä melkoisesti. Asiaa on tutkittu Jyväskylän yliopistossa (prof. Reijo Wilenius), jossa käytetään termejä ”antroposofinen ihmiskuva” ja ”antroposofinen hengentiede”. Tässä ihmiskuvassa korostuu mm. perusajatus, että elämä on kehitystä kohti sekä fyysistä että henkistä täydellisyyttä. Fyysinen ja henkinen ovat yhden ja jakamattoman kokonaisuuden eri puolia. Edellisen suuntainen on myös asiaa tutkineen yhteiskuntatieteiden tohtori Pauliina Aarvan käsitys. Valtaväestön ja lääkärikunnankin ihmiskuva puolestaan on enimmäkseen biologis-fyysinen. Mielenkiintoinen kysymys on miettiä johtaako ahkera vaihtoehtoisten hoitojen harrastaminen antroposofiseen ihmiskuvaan vai aiheuttaako antroposofinen ihmiskuva tarpeen hakeutua vaihtoehtoisiin hoitohin??

Laki vaihtoehtohoitojen kontrolloimiseksi olisi massiivinen byrokratialisä jo entisestään byrokratiaähkyä potevassa maassamme. Saamieni tietojen mukaan laki lisäisi lääkäreiden työtaakkaakin, kun luontaishoitajien pitäisi suunnitella asiakkaidensa hoitoa yhteistyössä lääkärin kanssa ? Sosiaali- ja terveysministeriö kaavailee kieltää luontaiset hoidot täyttä ymmärrystä vailla olevilta ihmisiltä.  Pistetäänkö nyt ”pukki kaalimaan vartijaksi” eli biologiseen ihmiskuvaan totutettu lääkäri arvioimaan toisenlaisen ihmis- ja maailmankuvan omaavia henkilöitä? Kuulostaako ”elämänkatsomussyrjinnältä” ?? 

Mainittakoon, että tapaus lääkäri Antti Heikkilä on omaa lajiaan. Hänen oppinsa on niin nuori, ettei sitä voi ottaa kovin vakavasti; ( No, En tosin ole asiaan hirmuisesti paneutut). Heikkilän kirjassa on vääränlainen otsikko, joka ”liittää” hänet väärin perustein niiden vastuuttomien fanaatikkojen joukkoon, jotka kieltävät asiakkailtaan lääkärin määräämät lääkkeet pois. 

Aivan tuore uutinen Venäjältä kertoo, että  maailman vanhimman luonnonmukaisen hoitomuodon tittelin saanut Ayurveda on saanut Venäjällä jonkinasteisen virallisen valtiollisen aseman. Koska Venäjän hallintorakenne on erilainen, ja koska uutisen kertoo Vedapulsea myyvä yritys, en itse uskalla täsmentää uutisen tarkkaa luotettavuutta.

Pitkän kehityshistorian omaavista täydentävistä hoitomuodoista vyöhyketerapia ja homeopatia saavat jatkuvasti enemmän julkisuutta kuin vielä iäkkäämmät ayurveda ja perinteinen kiinalainen lääketiede akupunktioineen.  Miksi? syytä en tarkkaan tiedä. Kolleegoideni kertomukset vahvistavat, että ne ovat toki aivan toimivia hoitoja. Vedapulse osaa laskea myös vyöhyketerapian tarvitsemia muuttujia, mutta homeopatian kohdalla tilanne on epäselvä. Tuo edellä oleva linkki vyöhyketerapiasta ja homeopatiasta kirjoittavalle nettisivustolle vie lukijan täysin outoon asennemaailmaan, joka on minulle vieras. Sivistys ja järjellinen logiikka ovat tekstistä kaukana. Tulee mieleen lähinnä sanonta ”lääkäriuskovainen” kuvaamaan kirjoittajaa. Toki vaihtoehtohoitajan on ehdottomasti opiskeltava tarkkaan luontaistuotteiden ja reseptilääkkeiden mahdolliset yhteis- ja sivuvaikutukset . Tällä saralla avoin ja jopa pakollinen tiedon jakaminen joka suuntaan on välttämätöntä.  Tuntemani huippusuosittu nimeltä mainitsematon luontaisterapeutti ei lainkaan ota asiakkaikseen iäkkäitä raskaassa lääkekuormassa eläviä, raskaana olevia, eikä minkään ikäisiä Marevanin käyttäjiä. Marevan ei kerta kaikkiaan sovi vaihtoehtohoitojen rinnalle! Seuraavana asiallista tietoa vyöhyketerapiasta ja homeopatiasta.

Eräs psykiatri kertoi, että monien psyykenlääkkeiden ajallinen kehitys-ja testaushistoria on liian lyhyt täyttääkseen tieteellisen varmuuden saannin kriteerit. Lääketehtaiden on pakko saada uusi lääke myyntiin liiankin nopeasti. Seurauksena on, että lääkkeen mahdolliset pitkäaikaisvaikutukset paljastuvat vasta, kun lääke on ollut markkinoilla ehkä 10-15 vuotta. Onko tämä tieteellisloogista toimintaa?  No, minä henkilökohtaisesti en tässä ota kantaa, vaan lainaan melkein sanasta sanaan psykiatria.

Uuden tiedelöydön historiallinen tausta 

Venäläiset avaruusfyysikot Oleg Sorokinin johdolla kutsuivat Intialaisen Ayurvedan ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen mestareita yhteistyöhön löytämään näiden oppisuuntien yhteiset juuret. (Tällä hetkellähän on vallalla käsitys, että nämä oppisuunnat ovat kaukana toisistaan vailla keskinäisiä yhdistäviä tekijöitä). Sorokin itse ei ole fyysikko, mutta apuna oli fyysikoita.

Yhteistyön tuloksena löydettiin ikivanha yhteinen teoriapohja.. Oleg Sorokin fyysikkoineen laati ohjelmiston, joka hyödyntää tätä yhteistä teoriapohjaa. Samaa teoriapohjaa voidaan laajentaa melkein koko vaihtoehtohoitojen kenttään. Tämän yhteisen teorian mukaan sydämen toiminta kertoo melkein kaiken terveydentilasta ja sen osa-alueista.

lääketieteellinen tekniikka – sydänfilmi eli ekg kertoo mm. sydämen rytmistä

Vedapulse on pitkän työn tulos, joka peruskokoonpanossaan mittaa sydänfilmin eli ekg n ranteesta 5 minuutin ajan, analysoi, ja tulostaa akateemista ”lääkäritietoa” rinta rinnan vaihtoehtotiedon kanssa. Ayurvedan doshateoriaa on pidetty huuhaana, mutta Vedapulse laskee taajuusspektrin ekg:stä ja jakaa spektrin kolmeen osaan, jotka vastaavat doshia vata, pitta ja kapha. Näin Ayurveda arkipäiväistyy. Aivan tarkasti sanottuna tuo taajuusspektrin laskeminen sisältää muutakin kuin pelkän Fouriermuunnoksen: Kaikki käytetyt laskenta-algoritmit liittyvät sydämen sykevälin eli sydämen rytmin vaihtelun rekisteröimiseen sekä taajuus- että aikatasoissa. (eli siis kuuluvat yleiskäsitteen heart rate variability (HRV) piiriin).  Jos sydämen rytmi ei vaihtele lainkaan, on taajuusspektrissä vain yksi taajuus eli noin yksi hertzi (mikäli syke on 60 kertaa minuutissa). Tällöin tutkittavalta henkilöltä puuttuvat alhaisemmat taajuudet. Jos taas sydämen rytmi vaihtelee harvakseltaan eli hitaasti, on henkilöllä runsaasti hyvin alhaisia taajuuksia. Tällöin hänen spektrissään alhaiset taajuudet painottuvat. Jos sydämen rytmi vaihtelee nopeasti, on henkilöllä korkeampiakin taajuuksia. Normaalisti spektristä löytyy ainakin jonkin verran kaikenlaisia taajuuksia. Kaikenlaisten taajuuksien tasavertaisuus on ayurvedaan rinnastettuna terveen ihmisen tunnusmerkki. Toki sairaalloiset ilmiöt, kuten rytmihäiriöt ja eteiskammiovärinä, eivät mitenkään liity edellä mainittuun tarkasteluun  Vedapulsemittauksessa rytmihäiriöt on leikattava pois ekg n aikatallenteesta. 

Samoin Vedapulse laskee ekg:stä huuhaana pidetyn kiinalaisen lääketieteen meridiaanikartan ja jopa energiahoidoissa tarvittavan ihmisen energiakentän eli auran. Näin energiahoitaja voi suunnata hoitonsa optimaalisesti. Ohjelmalaajennuksia on mm. joogaajille,  luontaistuoteneuvojille ja aromaterapeuteille.

Itä ja länsi kohtaavat

Eräässä tutkimuksessa mitattiin ayurvedan doshaprofiilia sekä perinteiséllä sormitekniikalla ranteesta että Vedapulsella samoista koehenkilöistä (n=1800) 85 prosentissa tapauksia molemmat mittausmenetelmät antoivan saman tuloksen (eli siis saman doshaprofiilin) samoista koehenkilöistä

Joitakin tutkijoita on oudoksuttanut, että perinteisessä doshamittauksessa mitattu suure on sormenpäähän kohdistuva mekaaninen voima, kun taas Vedapulsemittauksessa mitattu suure on sähköinen jännite.  No, sydämen toimintaahan ne molemmat toki kuvaavat.

Tiedelinkkejä

Andrew Duncanin artikkeli:

Eräs kliininen tutkimus:

Vedapulse tiedesivu:

vaihtoehtohoidot lääkäriliitto

Vedapulsen ”isä” Oleg Sorokin keskellä.

Vedapulse asia – pelkistäen

  • Venäläisten avaruusfyysikoiden, Oleg Sorokinin, Intialaisten Ayurvedamestareiden ja kiinalaisen perinteisen lääketieteen mestareiden yhteistyön tulos.
  • Perusajatus:  Lääketieteellisen tekniikan keinoin sydämen sähköistä toimintaa ( sydänfilmi ) mittaamalla saadaan melkein kaikki terveystieto ihmisestä. 
  • Sydämen syketaajuuden vaihtelu on keskeisin mitattava muuttuja. (HRV-tekniikka.). Taajuusspektrit.
  • Monet huuhaana pidetyt vaihtoehtohoidot pelkistyvät arkiseksi sydänlaskennaksi.
  • Suomalaiset luottavat enemmän laitteeseen kuin ihmiseen. Ainakin Ayurvedakonsultin suosio kasvaa selvästi, jos käyttää Vedapulsea.
  • Vedapulse on tietokoneohjelma täydennettynä elektrodeilla ja kytkentäyksiköllä.
  • Sopivin ohjelmalaajennuksin se käy erittäin monen eri vaihtoehtohoitomuodon tarpeisiin: Ayurveda, akupunktio, jooga, aromaterapia, yrttiterapia, ravintoneuvonta, energiahoito, naturopatia, personal training ja niin edelleen ja niin edelleen.
  • Se sopisi myös tavallisen lääkärin käyttööntäydentävänä tutkimusmenetelmänä.  Se itsessään ei siis hoida, vaan antaa enintään suosituksia. 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close