vaihtoehtohoidot – lääkäri – hrv

 Ayurveda jooga vaihtoehtohoidot ja lääkäri

1. virallinen lääketiede ja kokemushoidot tähän saakka

1.1 Alkuyhteenveto

Hei! Oletan, että minun pitäisi aluksi esitellä itseni. Nimeni on Kari Nokela ja olen fyysikko kotoisin Suomesta. Elämäni intohimo ovat terveys ja erityisesti vaihtoehtohoidot .  Mutta olen myös opiskellut lääketiedettä. Koska minulla on kokemusta molemmilta puolilta valtakunnallista puoskarilaki -keskustelu” rintamaa”, minun on helppo kirjoittaa ja keskustella idän ja lännen lääketieteellisten lähestymistapojen välisen aukon poistamisesta. Vedapulse EKG-tallennuslaskenta -järjestelmä yhdentää nämä hoitomuodot sydämen sähköiseen toimintaan ja monet huuhaana pidetyt ilmiöt saavat tieteellisesti hyväksyttävämmän selityksen. (Huom! Minä EN MYY laitetta.. Minä vain käytän.). Käytän periaatteessa samasta asiasta monenlaisia synonyymejä: vaihtoehtohoito , uskomushoidot , luontaishoidot , kokemushoidot jne. Minulle ne tarkoittavat samaa asiaa.

Vinkki kiireiselle lukijalle: Jos haluat mennä suoraan asiaan, niin voit jatkaa kohdasta 2: ”Uusi tiedelöytö”

1.2 Argumentointia – lääkärit vs. vaihtoehtohoidot

Olkoon esimerkkinä erään vaikutusvaltaisen lääkärin kannanotto. Hänen päättelyketjunsa alkaa toteamuksella, että lääkäri itse harjoittaa työssään placebovaikutusta (joka on siis toistaiseksi epätieteellisellä perustalla olevaa psykologista vaikuttamista). Ja koska lääkäri sitä harjoittaa, niin varmaan myös luontaishoitajat niin tekevät. Ja sitten hän päättelee vielä, että luontaishoitajien käytössä tällainen placebo on vain wellnesshoitoa .Uskooko tavallinen rivilääkäri tosiaan puheet  placebovaikutuksista? Jos kerran vaihtoehtohoidot  tehoavat eläimiinkin, niin Placeboteoria ei voi pitää paikkaansa.  Ja pääsyy siihen, että joidenkin luontaishoitojen vaikutuksesta ei olla saatu riittävää tieteellistä näyttöä, on tutkimusrahan puute. Lisäksi monien ” uskomushoitojen ” ajallinen kehityshistoria ulottuu tuhansien vuosien taa, kun taas moderni lääketiede on lyhyen ajan tuotos.

1.3 Vaihtoehtohoidot tarkoittaa ? – määritelmä – länsimainen lääketiede

Virallisissa yhteyksissä määritellään joskus vaihtoehtoisiksi hoitomuodoiksi kaikki ne, jotka eivät sisälly (esim. Käypä ) hoitosuosituksiin. Seuraava määrittelyn aste on todeta vaihtoehtohoidoiksi kaikki ne, joita ei voida tieteellisesti todistaa. Tieteellisen todistamisen vaatimuksessa on ainakin kaksi astetta: a) tilastollinen näyttö riittää ja b) tilastollisen näytön lisäksi tarvitaan fysikaalis-tieteellinen selitys. Minä en hyväksy yhtäkään edellä mainittua määritelmää, vaan kerron oman ehdotukseni seuraavasti:

Kaikille hyville hoidoille on yhteistä sairauksien taustoilla olevien epätasapainotilojen ja epäpuhtauksien korjaaminen. Näin hoidetaan sairauksien syitä eikä oireita. Sairaudet saavat aina alkunsa hienonhienoina ”karkeuksina” syvillä kehon tasoilla. Luonnonmukaisten hoitomuotojen ymmärtäminen vaatii siis ”tasoajattelua”  . Sairauksien alkusyyt ovat aineettomilla hienojakoisilla tasoilla, joista ne pikkuhiljaa konkretisoutuvat fyysisiksi ja psyykkisiksi ilmiöiksi. Esimerkiksi syöpä on yleensä vuosikausia kestäneen vaiheittaisen ”kehityksen” lopputulos. Kun saadaan taustasyyt hoidettua, saattavat useammatkin taudit alkaa parantua yhtaikaa jolloin tieteellisen tutkimuksen tarvitsemat selvät loogiset syy-seuraus -suhteet ovat vaikeasti havaittavissa. Ja myöskään luontaisten hoitojen valttia, sairauksien ennalta ehkäisemistä, ei voida helposti tieteellisesti todistaa.

1.4 kokemushoidot ja lääkäri | tavallisimmat yleistiedot ja tiedon puutteet ”luomu”alojen ihmisistä

Lääkärin tiedot sekä vaihtoehtohoitajista  että -hoidoista ja myös heidän asiakkaistaan ovat puutteelliset. Valtaosa hoitajista ovat vastuuntuntoisia eivätkä ikinä vaatisi asiakkaitaan luopumaan lääkärin määräämistä lääkkeistä ja lääketieteellisistä hoidoista. Ja myös valtaosa näistä kehon ja mielen tasapainoon tähtäävistä kokonaisvaltaisista hoidoista ovat turvallisia, mutta muutamat hassut muotioikut, kuten esim. hopeavesi ja funktionaaliset monivitamiinivalmisteet, saavat kaiken huomion (ei ole hyvä syödä vitamiini- ,hivenaine- tai mineraalivalmisteita paljoakaan)  Lääkärikunnan käsitys luontaishoitajien ja heidän asiakkaidensa lukumääristä ovat liian alhaiset, koska tämä suuri ihmisjoukko ei pidä meteliä itsestään silloinkaan, kun olisi syytä ajaa oikeuksiaan. Melkoinen osa täydentävien hoitojen asiakkaista ovat yliopistotutkinnon suorittaneita naisia ; siis älykkäitä ja selväjärkisiä ihmisiä.

1.5 luonnonmukaisia hoitoja harrastavien ihmiskuva

ja ihmiskäsitys poikkeavat usein valtaväestöstä melkoisesti. Asiaa on tutkittu Jyväskylän yliopistossa (prof. Reijo Wilenius), jossa käytetään termejä ” antroposofinen ihmiskuva ” ja antroposofinen hengentiede. Alkuperäinen aatteen isä oli Rudolf Steiner . Tässä kuvassa korostuu mm. perusajatus, että elämä on kehitystä kohti sekä fyysistä että henkistä täydellisyyttä. Fyysinen ja henkinen ovat yhden ja jakamattoman kokonaisuuden eri puolia. Aatteen aikaansaannoksia ovat Rudolf Steiner koulut , joissa opetus on paljon inhimillisempää kuin peruskouluissa. Antroposofia painottaa pehmeitä arvoja ja positiivisten kokemusten kautta oppimista, jossa taiteilla on suuri merkitys. Antroposofia ei pakota koululaista pakkotahtiseen aikataulutettuun raatamiseen, vaan antaa tilaa luovuudelle ja henkiselle kasvulle;( kuten tekee myös transsendenttinen meditaatio ja siihen liittyvä ”Luovan älykkyyden tiede” SCI).

Edellisen suuntainen on myös asiaa tutkineen yhteiskuntatieteiden tohtori Pauliina Aarvan käsitys. Valtaväestön ja lääkärikunnankin ihmiskäsitys puolestaan on enimmäkseen biologis-fyysinen . Mielenkiintoinen kysymys on miettiä johtaako ahkera kokemushoitojen harrastaminen antroposofiseen ihmiskuvaan vai aiheuttaako antroposofinen ihmiskäsitys tarpeen hakeutua luonnonmukaisiin hoitoihin??

1.6 lainsäädäntö – kansalaisaloite ?

Turun sanomien blogissa lääkärikuntaan kuuluva ajattelija Juhani Knuuti kiteyttää kohtalaisen ansiokkaasti yhteen sen, mitä kaikkea uusi lainsäädäntö tulisi pitämään sisällään sekä vapaasti luomuhoitoja antavien että terveydenhuollon ammattihenkilöinä luomuhoitoja antavien kannalta.

Minun mielestäni ns. puoskarilaki olisi massiivinen byrokratialisä jo entisestään byrokratiaähkyä eli velkaantumista potevassa maassamme. Saamieni tietojen mukaan laki lisäisi lääkäreiden työtaakkaakin, kun luontaishoitajien pitäisi suunnitella asiakkaidensa hoitoa yhteistyössä lääkärin kanssa ? Sosiaali- ja terveysministeriö kaavailee puoskarilakia säätäessään kieltää luonnonmukaiset hoidot täyttä ymmärrystä vailla olevilta ihmisiltä.  Pistetäänkö nyt  biologiseen ihmiskuvaan totutettu lääkäri arvioimaan toisenlaisen ihmis- ja maailmankuvan omaavia henkilöitä? Kuulostaako elämänkatsomussyrjinnältä ?? Yleisesti ottaen vapaaehtoisuuteen perustuva vaihtoehtohoitajien koulutus lienee parempi ratkaisu kuin pakkovaltainen hallintoharmaus.

Kansalaisaloite vaihtoehtoisten hoitojen aseman parantamiseksi on hyvä asia, mutta aloitteen lisäksi olisi jokaisen tällaisia hoitoja kannattavien syytä ottaa suora yhteys poliitikoihin tai ainakin omiin suosikkipoliitikoihinsa. Näin tekevät ”rintaman” toisellakin puolella olevat. Henkilökohtainen sähköpostiviesti omalle poliitikolle on vahva vaikuttamiskanava.

Nykyisessä muotoilussaan kansalaisaloitteen teksti sisältää ongelmakohdan: vain tieteellisesti todistetut hoidot saisivan lainsuojan. Käytännössä erilaisten hoitojen edustajat alkaisivat lopulta kinata keskenään, että kenen hoito on tieteellisesti todistettu ja kenen ei.

1.7 kehityshistoriateema, lääkkeiden ja yrttien yhteisvaikutukset, psykiatria

Pitkän kehityshistorian omaavista hoitomuodoista vyöhyketerapia ja homeopatia saavat jatkuvasti enemmän julkisuutta kuin vielä iäkkäämmät, kuten perinteinen kiinalainen lääketiede akupunktioineen.  Miksi? syytä en tarkkaan tiedä. Kolleegoideni kertomukset vahvistavat, että ne ovat toki aivan toimivia hoitoja. Vedapulse osaa laskea myös vyöhyketerapian tarvitsemia muuttujia, mutta homeopatian kohdalla tilanne on epäselvä. Tuo edellä oleva linkki vyöhyketerapiasta ja homeopatiasta kirjoittavalle nettisivustolle vei minut hieman outoon asennemaailmaan, koska olen pääsääntöisesti aikani viettänyt kokemushoitoja kannattavien kanssa. Mutta siinä varoiteltiin aivan oikein luonnonaineiden ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista.

Toki luontaishoitajan on ehdottomasti opiskeltava tarkkaan luontaistuotteiden ja reseptilääkkeiden mahdolliset yhteis- ja sivuvaikutukset . Tällä saralla avoin ja jopa pakollinen tiedon jakaminen joka suuntaan on välttämätöntä: jopa jonkinlainen lyhyt vapaaehtoisuuteen perustuva koulutus olisi tarpeellinen. Tuntemani huippusuosittu nimeltä mainitsematon luontaisterapeutti ei lainkaan ota asiakkaikseen iäkkäitä raskaassa lääkekuormassa eläviä, raskaana olevia, eikä minkään ikäisiä Marevanin käyttäjiä. Marevan ei kerta kaikkiaan sovi vaihtoehtohoitojen rinnalle! Ja syöpä on sellainen diagnoosi, että asiakas on aina heti patisteltava lääketieteellisiin hoitoihin. Seuraavana asiallista tietoa vyöhyketerapiasta ja homeopatiasta.

Eräs psykiatri kertoi, että monien psyykenlääkkeiden ajallinen kehitys-ja testaushistoria on liian lyhyt täyttääkseen tieteellisen varmuuden saannin kriteerit. Lääketehtaiden on pakko saada uusi lääke myyntiin liiankin nopeasti. Seurauksena on, että lääkkeen mahdolliset pitkäaikaisvaikutukset paljastuvat vasta, kun lääke on ollut markkinoilla ehkä 10-15 vuotta. Onko tämä tieteellisloogista toimintaa?  No, minä henkilökohtaisesti en tässä ota kantaa, vaan lainaan melkein sanasta sanaan lääkäriä.

1.8 ”sensaatio”uutinen

Uutinen Venäjältä kertoo, että  maailman vanhimman luonnonmukaisen hoitomuodon kutsumanimen saanut ayurveda on saanut Venäjällä jonkinasteisen virallisen valtiollisen aseman. Koska Venäjän hallintorakenne on erilainen, ja koska uutisen kertoo Vedapulsea myyvä yritys, en itse uskalla täsmentää uutisen tarkkaa luotettavuutta.

1.9 Tarvitsemme myös koululääketiedettä ! – Terminologinen katsaus

Elämämme on jo niin pitkälle muuttunut ei-luonnolliseksi eli ”synteettiseksi” että ei ole mahdollista yhtäkkiä kokonaan hypätä siitä pois toiseen junaan täysin luomuhoitojen varaan. No tämmöisiä hyppäyksiä silloin tällöin tekevät jotkut äärifanaatikot ja lopulta löytävät itsensä joko teho-osastolta tai suoraan enkeliosastolta. Luomuhoitoihinkin pitää totutella pikkuhiljaa kiireettömästi ja alentaa synteettistä lääkekuormaa vasta pikkuhiljaa, kun se on turvallista.

2. Uusi tiedelöytö

2.1 historiallinen tausta – itämainen lääketiede

Venäläiset avaruusfyysikot Oleg Sorokinin johdolla kutsuivat Intialaisen Ayurvedan ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen mestareita (lähinnä akupunktio osaajia ) yhteistyöhön löytämään näiden oppisuuntien yhteiset juuret. (Tällä hetkellähän on vallalla käsitys, että nämä oppisuunnat ovat kaukana toisistaan vailla keskinäisiä yhdistäviä tekijöitä). Sorokin itse ei ole fyysikko, mutta apuna oli fyysikoita.

Yhteistyön tuloksena löydettiin ikivanha yhteinen teoriapohja.. Oleg Sorokin fyysikkoineen laati ohjelmiston, joka hyödyntää tätä yhteistä teoriapohjaa. Samaa teoriapohjaa voidaan laajentaa melkein koko luonnonmukaisten hoitojen kenttään. Tämän yhteisen teorian mukaan sydän kertoo melkein kaiken holistisesta terveydentilasta ja sen osa-alueista.

2.2 lääketieteellinen tekniikka – sydämen sykevälin vaihtelu – HRV

Vedapulse on pitkän työn tulos, joka peruskokoonpanossaan mittaa sydänfilmin eli EKG n ranteesta 5 minuutin ajan, analysoi, ja tulostaa akateemista ”lääkäritietoa” rinta rinnan vaihtoehtotiedon kanssa. Ayurvedan doshateoriaa on pidetty huuhaana, mutta se laskee taajuusspektrin EKG:stä ja jakaa spektrin kolmeen osaan, jotka vastaavat ayurvedan muuttujia vata , pitta ja kapha . Näin Ayurveda arkipäiväistyy.

Aivan tarkasti sanottuna tuo taajuusspektrin laskeminen sisältää muutakin kuin pelkän Fouriermuunnoksen: Kaikki käytetyt laskenta-algoritmit liittyvät sykevälin eli sydämen rytmin vaihtelun rekisteröimiseen sekä taajuus- että aikatasoissa. (eli siis kuuluvat yleiskäsitteen  HRV piiriin). Useimmat tutkijat ovat yhtä mieltä ainakin siitä, että sykevälin vaihtelun avulla voidaan analysoida keskushermoston tilaa melko monipuolisesti. Ja keskushermoston tilat ovat Ayurvedankin mukaan pääosassa doshamuuttujissa. Jako sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon näkyy HRV-mittauksissa.

2.2.1 Kyllä, sydämen sykevälin vaihtelu on erittäin herkkä

ikämuutoksille, sähköisille ja mekaanisille häiriöille mittauksen aikana jne., Kuten Gerhard Litscherin et al. Artikkelissa todetaan. . Mutta vaihtoehtoisen lääketieteen muuttujien, kuten Ayurvedan doshien, havaitsemiseksi sydämen sykevälin vaihtelun on osoitettu olevan riittävän tarkka. Viiden minuutin mittausajan ja kehittyneiden laskenta- ja katkaisumenetelmien avulla häiriöiden vaikutus minimoituu.

Jos sydämen sykeväli ei vaihtele lainkaan, on taajuusspektrissä vain yksi taajuus eli noin yksi hertzi (mikäli syke on 60 kertaa minuutissa). Tällöin tutkittavalta henkilöltä puuttuvat kaikki muut taajuudet. Jos taas sydämen sykeväli vaihtelee harvakseltaan eli hitaasti, on henkilöllä runsaasti myös  hyvin alhaisia taajuuksia. Tällöin hänen spektrissään alhaiset taajuudet painottuvat. Jos sydämen sykeväli vaihtelee nopeasti, on henkilöllä korkeampiakin taajuuksia. Normaalisti spektristä löytyy ainakin jonkin verran kaikenlaisia taajuuksia. Kaikenlaisten taajuuksien tasavertaisuus ( sekä vata että pitta että Kapha yhtä voimakkaita) on ayurvedaan rinnastettuna terveen ihmisen tunnusmerkki. Toki sairaalloiset ilmiöt, kuten rytmihäiriöt ja eteiskammiovärinä, eivät mitenkään liity edellä mainittuun tarkasteluun   Rytmihäiriöt on leikattava pois EKG n aikatallenteesta.

EKG-järjestelmä laskee myös huuhaana pidetyn kiinalaisen lääketieteen meridiaanikartan, akupisteet ja jopa energiahoidoissa tarvittavan ihmisen energiakentän eli auran. Näin energiahoitaja voi suunnata hoitonsa optimaalisesti. Ohjelmalaajennuksia on mm. joogaajille,  luontaistuoteneuvojille ja aromaterapeuteille.

2.3 Itä kohtaa lännen

Eräässä tutkimuksenomaisessa kokeilussa mitattiin ayurvedan doshaprofiilia sekä perinteiséllä sormitekniikalla ranteesta että Vedapulsella samoista koehenkilöistä (n=1800) 85 prosentissa tapauksia molemmat mittausmenetelmät antoivan saman tuloksen (eli siis saman vata- , pitta- , kapha profiilin) samoista koehenkilöistä. Joitakin tutkijoita on oudoksuttanut, että perinteisessä doshamittauksessa mitattu suure on sormenpäähän kohdistuva mekaaninen voima, kun taas elektronisessa mittauksessa mitattu suure on sähköinen jännite.  No, sydämen toimintaahan ne molemmat toki kuvaavat.

"uskomus" hoitojen EKG sydän lääkäri
Kuvassa vedapulsemittarin keksijä Oleg Sorokin

3. Linkkejä

5. Kansainväliset tieteelliset konferenssit vuonna 2020

Minut on jo kutsuttu henkilökohtaisesti viiteen kansainväliseen tieteelliseen konferenssiin puhumaan. Henkilökohtaisista taloudellisista syistä johtuen olen joutunut kieltäytymään osasta kutsuja. ”Arvokkain” kutsu oli kardiologikokoukseen.

  • Kuudes kansainvälinen perinteisen ja vaihtoehtoisen lääketieteen kokous, Osaka, Japani, elokuu 19-20.2020. Esitän abstraktini ja e-posterin  (Tuo sana ”perinteisen” on huono kielikäännös, josta voi saada väärän käsityksen. Kyllä kyseessä on kaikin puolin vaihtoehtohoitojen kokous)
  • Kansainvälinen hoitotieteen ja terveydenhuollon konferenssi, 24.-25. Syyskuuta 2020, Pariisi, Ranska, esitän abstraktin ja e-posterin ja pidän puheen. Tutkimus hoitotieteessä on melko uusi tutkimusala.
  • Myös mikrobiologien webinaarissa 5.9.2020 olen mukana abstraktin ja e-posterin voimin. Pidän myös puheen.

6. TIEDEJULKAISU JOURNAL OF BACTERIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASIES julkaisee parin kuukauden sisällä artikkelini

6.1 Linkki tietosuojaselosteeseen:

Sivun lopetus