vaihtoehtohoidot ja lääkäri | missioni

Vaihtoehtohoidot johdanto >> Vaihtoehtohoidot ja lääkäri

 

 ihmiskuva ayurveda TCM vaihtoehtohoidot

Jooga ja ayurveda ovat vaihtoehtohoitoja

täydentävät hoitomuodot ja perinteinen lääketiede tähän saakka

Alkuyhteenveto

Hei! Oletan, että minun pitäisi aluksi esitellä itseni. Nimeni on Kari Nokela ja olen fyysikko kotoisin Suomesta. Elämäni intohimo ovat terveys ja erityisesti vaihtoehtohoidot .  Mutta olen myös opiskellut koululääketiedettä. Koska minulla on kokemusta molemmilta puolilta valtakunnallista puoskarilaki -keskustelu” rintamaa”, minun on helppo kirjoittaa ja keskustella idän ja lännen lääketieteellisten lähestymistapojen välisen aukon poistamisesta.

Vedapulse EKG-tallennuslaskenta -järjestelmä yhdentää vaihtoehtohoidot eli ns. uskomushoidot saman perusteorian piiriin. Monet huuhaana pidetyt muuttujat saavat lääketieteellisesti hyväksyttävämmän selityksen, kun tutkittavana on sydänfilmi eli EKG . Minun missioni on kertoa asiasta kaikille hoitoalan ihmisille. (Huom! Minä EN MYY Vedapulsea. Minä vain käytän.)

Valitettavasti Suomalainen lääkäri on kovin hidas omaksumaan uusia ajatuksia. Esimerkkinä kannanotto( suomen lääkäriliitto , puheenjohtaja). Uskooko lääkäri tosiaan puheet wellness-hoidoista ja placebovaikutuksista?  Jos kerran ns. uskomushoidot  tehoavat eläimiinkin, niin Placeboteoria ei voi pitää paikkaansa.  Ja pääsyy siihen, että joidenkin vaihtoehtohoitojen vaikutuksesta ei olla saatu riittävää tieteellistä näyttöä, on tutkimusrahan puute. Lisäksi monien ” uskomushoitojen ” ajallinen kehityshistoria ulottuu tuhansien vuosien taa, kun taas moderni lääketiede on lyhyen ajan tuotos.  

Kaikille hyville täydentäville hoitomuodoille on yhteistä sairauksien taustoilla olevien epätasapainotilojen ja epäpuhtauksien korjaaminen. Näin hoidetaan sairauksien syitä eikä oireita. Kun saadaan taustasyyt hoidettua, saattavat useammatkin taudit alkaa parantua yhtaikaa jolloin tieteellisen tutkimuksen tarvitsemat selvät loogiset syy-seuraus -suhteet ovat vaikeasti havaittavissa. Ja myöskään luontaisten hoitojen valttia, sairauksien ennalta ehkäisemistä, ei voida helposti tieteellisesti todistaa

Lääkäri | tavallisimmat yleistiedot ja tiedon puutteet ”luomu”alojen ihmisistä

Lääkärin tiedot sekä vaihtoehtohoitajista  että -hoidoista ja myös heidän asiakkaistaan ovat puutteelliset. Valtaosa luontaishoitajista ovat vastuuntuntoisia eivätkä ikinä vaatisi asiakkaitaan luopumaan lääkärin määräämistä lääkkeistä ja lääketieteellisistä hoidoista. Ja myös valtaosa näistä kehon ja mielen tasapainoon tähtäävistä kokonaisvaltaisista hoidoista ovat turvallisia, mutta muutamat hassut muotioikut, kuten esim. hopeavesi ja funktionaaliset monivitamiinivalmisteet, saavat kaiken huomion (ei ole hyvä syödä vitamiini- ,hivenaine- tai mineraalivalmisteita paljoakaan) Lääkärikunnan käsitys luontaishoitajien ja heidän asiakkaidensa lukumääristä ovat liian alhaiset, koska tämä suuri ihmisjoukko ei pidä meteliä itsestään silloinkaan, kun olisi syytä ajaa oikeuksiaan. Melkoinen osa täydentävien hoitojen asiakkaista ovat yliopistotutkinnon suorittaneita naisia ; siis älykkäitä ja selväjärkisiä ihmisiä. 

Vaihtoehtoisia hoitomuotoja harrastavien maailmankuva ja ihmiskuva poikkeavat usein valtaväestöstä melkoisesti. Asiaa on tutkittu Jyväskylän yliopistossa (prof. Reijo Wilenius), jossa käytetään termejä ” antroposofinen ihmiskuva ” ja ”antroposofinen hengentiede”. Tässä ihmiskuvassa korostuu mm. perusajatus, että elämä on kehitystä kohti sekä fyysistä että henkistä täydellisyyttä. Fyysinen ja henkinen ovat yhden ja jakamattoman kokonaisuuden eri puolia. Edellisen suuntainen on myös asiaa tutkineen yhteiskuntatieteiden tohtori Pauliina Aarvan käsitys. Valtaväestön ja lääkärikunnankin ihmiskuva puolestaan on enimmäkseen biologis-fyysinen . Mielenkiintoinen kysymys on miettiä johtaako ahkera luonnonmukaisten hoitojen harrastaminen antroposofiseen ihmiskuvaan vai aiheuttaako antroposofinen ihmiskuva tarpeen hakeutua luonnonmukaisiin hoitoihin??

Tuoko kiihkoilijoiden ajama ” puoskarilaki ” oikeita ratkaisuja?

Vaihtoehtohoidot ”kuriin pistävä” laki  eli ns. puoskarilaki olisi massiivinen byrokratialisä jo entisestään byrokratiaähkyä eli velkaantumista potevassa maassamme. Saamieni tietojen mukaan laki lisäisi lääkäreiden työtaakkaakin, kun luontaishoitajien pitäisi suunnitella asiakkaidensa hoitoa yhteistyössä lääkärin kanssa ? Sosiaali- ja terveysministeriö kaavailee puoskarilakia säätäessään kieltää luontaiset hoidot täyttä ymmärrystä vailla olevilta ihmisiltä.  Pistetäänkö nyt  biologiseen ihmiskuvaan totutettu lääkäri arvioimaan toisenlaisen ihmis- ja maailmankuvan omaavia henkilöitä? Kuulostaako ”elämänkatsomussyrjinnältä” ?? Yleisesti ottaen vapaaehtoisuuteen perustuva vaihtoehtohoitajien koulutus lienee parempi ratkaisu kuin pakkovaltainen hallintoharmaus.

Mainittakoon, että tapaus lääkäri Antti Heikkilä on omaa lajiaan. Hänen oppinsa on niin nuori, ettei sitä voi ottaa kovin vakavasti; ( No, En tosin ole asiaan hirmuisesti paneutunut). Heikkilän kirjassa on vääränlainen otsikko, joka ”liittää” hänet väärin perustein niiden vastuuttomien fanaatikkojen joukkoon, jotka kieltävät asiakkailtaan lääkärin määräämät lääkkeet pois. 

vaihtoehtohoidot , lääketiede ja kehityshistoriateema

Pitkän kehityshistorian omaavista täydentävistä hoitomuodoista vyöhyketerapia ja homeopatia saavat jatkuvasti enemmän julkisuutta kuin vielä iäkkäämmät, kuten perinteinen kiinalainen lääketiede akupunktioineen.  Miksi? syytä en tarkkaan tiedä. Kolleegoideni kertomukset vahvistavat, että ne ovat toki aivan toimivia hoitoja. Vedapulse osaa laskea myös vyöhyketerapian tarvitsemia muuttujia, mutta homeopatian kohdalla tilanne on epäselvä. Tuo edellä oleva linkki vyöhyketerapiasta ja homeopatiasta kirjoittavalle nettisivustolle vei minut hieman outoon asennemaailmaan, koska olen pääsääntöisesti aikani viettänyt luonnonmukaisia hoitoja kannattavien kanssa. Mutta siinä varoiteltiin aivan oikein luonnonaineiden ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista.

Toki vaihtoehtohoitajan on ehdottomasti opiskeltava tarkkaan luontaistuotteiden ja reseptilääkkeiden mahdolliset yhteis- ja sivuvaikutukset . Tällä saralla avoin ja jopa pakollinen tiedon jakaminen joka suuntaan on välttämätöntä: jopa jonkinlainen lyhyt vapaaehtoisuuteen perustuva koulutus olisi tarpeellinen. Tuntemani huippusuosittu nimeltä mainitsematon luontaisterapeutti ei lainkaan ota asiakkaikseen iäkkäitä raskaassa lääkekuormassa eläviä, raskaana olevia, eikä minkään ikäisiä Marevanin käyttäjiä. Marevan ei kerta kaikkiaan sovi vaihtoehtohoitojen rinnalle! Ja syöpä on sellainen diagnoosi, että asiakas on aina heti patisteltava lääketieteellisiin hoitoihin. Seuraavana asiallista tietoa vyöhyketerapiasta ja homeopatiasta.

Eräs psykiatri kertoi, että monien psyykenlääkkeiden ajallinen kehitys-ja testaushistoria on liian lyhyt täyttääkseen tieteellisen varmuuden saannin kriteerit. Lääketehtaiden on pakko saada uusi lääke myyntiin liiankin nopeasti. Seurauksena on, että lääkkeen mahdolliset pitkäaikaisvaikutukset paljastuvat vasta, kun lääke on ollut markkinoilla ehkä 10-15 vuotta. Onko tämä tieteellisloogista toimintaa?  No, minä henkilökohtaisesti en tässä ota kantaa, vaan lainaan melkein sanasta sanaan lääkäriä.

”sensaatio”uutinen

Aivan tuore uutinen Venäjältä kertoo, että  maailman vanhimman luonnonmukaisen hoitomuodon tittelin saanut ayurveda on saanut Venäjällä jonkinasteisen virallisen valtiollisen aseman. Koska Venäjän hallintorakenne on erilainen, ja koska uutisen kertoo Vedapulsea myyvä yritys, en itse uskalla täsmentää uutisen tarkkaa luotettavuutta.

Tarvitsemme myös koululääketiedettä !

Elämämme on jo niin pitkälle muuttunut ei-luonnolliseksi eli ”synteettiseksi” että ei ole mahdollista yhtäkkiä kokonaan hypätä siitä pois toiseen junaan täysin luomuhoitojen varaan. No tämmöisiä hyppäyksiä silloin tällöin tekevät jotkut äärifanaatikot ja lopulta löytävät itsensä joko teho-osastolta tai suoraan enkeliosastolta. Luomuhoitoihinkin pitää totutella pikkuhiljaa kiireettömästi ja alentaa synteettistä lääkekuormaa vasta pikkuhiljaa, kun se on turvallista. Näin ainakin ayurvedassa.

Uusi tiedelöytö

historiallinen tausta – idän vaihtoehtohoidot

Venäläiset avaruusfyysikot Oleg Sorokinin johdolla kutsuivat Intialaisen Ayurvedan ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen mestareita yhteistyöhön löytämään näiden oppisuuntien yhteiset juuret. (Tällä hetkellähän on vallalla käsitys, että nämä oppisuunnat ovat kaukana toisistaan vailla keskinäisiä yhdistäviä tekijöitä). Sorokin itse ei ole fyysikko, mutta apuna oli fyysikoita.

Yhteistyön tuloksena löydettiin ikivanha yhteinen teoriapohja.. Oleg Sorokin fyysikkoineen laati ohjelmiston, joka hyödyntää tätä yhteistä teoriapohjaa. Samaa teoriapohjaa voidaan laajentaa melkein koko vaihtoehtohoitojen kenttään. Tämän yhteisen teorian mukaan sydän kertoo melkein kaiken terveydentilasta ja sen osa-alueista.

lääketieteellinen tekniikka – sydämen sykeväli ja sen vaihtelu – HRV eli heart rate variability

Vedapulse on pitkän työn tulos, joka peruskokoonpanossaan mittaa sydänfilmin eli EKG n ranteesta 5 minuutin ajan, analysoi, ja tulostaa akateemista ”lääkäritietoa” rinta rinnan vaihtoehtotiedon kanssa. Ayurvedan doshateoriaa on pidetty huuhaana, mutta Vedapulse laskee taajuusspektrin EKG:stä ja jakaa spektrin kolmeen osaan, jotka vastaavat doshia vata, pitta ja kapha. Näin Ayurveda arkipäiväistyy. Aivan tarkasti sanottuna tuo taajuusspektrin laskeminen sisältää muutakin kuin pelkän Fouriermuunnoksen: Kaikki käytetyt laskenta-algoritmit liittyvät sydämen sykevälin eli sydämen rytmin vaihtelun rekisteröimiseen sekä taajuus- että aikatasoissa. (eli siis kuuluvat yleiskäsitteen heart rate variability (HRV) piiriin). 

Jos sydämen sykeväli ei vaihtele lainkaan, on taajuusspektrissä vain yksi taajuus eli noin yksi hertzi (mikäli syke on 60 kertaa minuutissa). Tällöin tutkittavalta henkilöltä puuttuvat alhaisemmat taajuudet. Jos taas sydämen sykeväli vaihtelee harvakseltaan eli hitaasti, on henkilöllä runsaasti hyvin alhaisia taajuuksia. Tällöin hänen spektrissään alhaiset taajuudet painottuvat. Jos sydämen sykeväli vaihtelee nopeasti, on henkilöllä korkeampiakin taajuuksia. Normaalisti spektristä löytyy ainakin jonkin verran kaikenlaisia taajuuksia. Kaikenlaisten taajuuksien tasavertaisuus on ayurvedaan rinnastettuna terveen ihmisen tunnusmerkki. Toki sairaalloiset ilmiöt, kuten rytmihäiriöt ja eteiskammiovärinä, eivät mitenkään liity edellä mainittuun tarkasteluun  Vedapulsemittauksessa rytmihäiriöt on leikattava pois EKG n aikatallenteesta. 

Samoin Vedapulse laskee ekg:stä huuhaana pidetyn kiinalaisen lääketieteen meridiaanikartan ja jopa energiahoidoissa tarvittavan ihmisen energiakentän eli auran. Näin energiahoitaja voi suunnata hoitonsa optimaalisesti. Ohjelmalaajennuksia on mm. joogaajille,  luontaistuoteneuvojille ja aromaterapeuteille.

Itä kohtaa lännen

Eräässä tutkimuksessa mitattiin ayurvedan doshaprofiilia sekä perinteiséllä sormitekniikalla ranteesta että Vedapulsella samoista koehenkilöistä (n=1800) 85 prosentissa tapauksia molemmat mittausmenetelmät antoivan saman tuloksen (eli siis saman doshaprofiilin) samoista koehenkilöistä. Joitakin tutkijoita on oudoksuttanut, että perinteisessä doshamittauksessa mitattu suure on sormenpäähän kohdistuva mekaaninen voima, kun taas Vedapulsemittauksessa mitattu suure on sähköinen jännite.  No, sydämen toimintaahan ne molemmat toki kuvaavat.

 uskomushoidot EKG sydän lääkäri HRV
Kuvassa vedapulsemittarin keksijä Oleg Sorokin

Linkkejä

Ayurvedaa Suomessa

Andrew Duncanin artikkeli:

Eräs kliininen tutkimus:

Kokoelma MA -tutkimuksia

Mielenkiintoinen pressijulkaisu 600 Amerikkalaista uutistoimistoa julkaisivat tämän uutisen. LUE!

Tämä sivu englanninkielellä.

linkki kansantajuisesti Vedapulsesta kertovalle sivulle

Linkki niille, jotka haluavat tietää lisää minusta ja ajatuksistani

Linkki Ayurvedasivuilleni

Tämä sivu Ruotsin kielellä

Tämä sivu Saksan kielellä

Tämä sivu Venäjän kielellä

Vedapulse asia – pelkistäen

  • Venäläisten avaruusfyysikoiden, Oleg Sorokinin, Intialaisten Ayurvedamestareiden ja kiinalaisen perinteisen lääketieteen mestareiden yhteistyön tulos.
  • puoskarilaki : Koko lain perusta, eli uskomus vaihtoehtohoitojen konkretian puuttumiseen, häviää. 
  • Perusajatus:  Lääketieteellisen tekniikan keinoin sydämen sähköistä toimintaa ( sydämen sykeväli ja sen vaihtelu) mittaamalla saadaan melkein kaikki terveystieto ihmisestä. 
  • Sydämen sykevälin vaihtelu on keskeisin mitattava muuttuja. (HRV-tekniikka.). Taajuusspektrit.
  • Monet huuhaana pidetyt vaihtoehtohoidot pelkistyvät arkiseksi sydänlaskennaksi.
  • Suomalaiset luottavat enemmän laitteeseen kuin ihmiseen.
  • Vedapulse on tietokoneohjelma täydennettynä elektrodeilla ja kytkentäyksiköllä.
  • Sopivin ohjelmalaajennuksin se käy erittäin monen eri vaihtoehtohoidon tarpeisiin:  akupunktio, jooga, aromaterapia, yrttiterapia, ravintoneuvonta, energiahoito, naturopatia, personal training ja niin edelleen ja niin edelleen.
  • Se sopisi myös tavallisen lääkärin käyttöön täydentävänä tutkimusmenetelmänä.  Se itsessään ei siis hoida, vaan antaa enintään suosituksia. 

Tietosuoja-asiat:

  Linkki tietosuojaselosteeseen:

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close